میزبانی لینوکس طلایی

 • Linux-GOLD 500MB

  4,890,000/ ریال
  سفارش دهید
  • 500 مگابایت - ترافیک : 60 گیگابایت - دامنه : 2 - تمامی امکانات نا محدود فضا
 • Linux-GOLD 1GB

  5,990,000/ ریال
  سفارش دهید
  • 1000 مگابایت - ترافیک : 140 گیگابایت - دامنه : 3 - تمامی امکانات نا محدود فضا
 • Linux-GOLD 2GB

  7,000,000/ ریال
  سفارش دهید
  • 2000 مگابایت - ترافیک : 200 گیگابایت - دامنه : 3 - تمامی امکانات نا محدود فضا
 • Linux-GOLD 5GB

  10,800,000/ ریال
  سفارش دهید
  • 5 گیگابایت - ترافیک :500 گیگابایت - دامنه : 2 - تمامی امکانات نا محدود فضا
 • Linux-GOLD 10GB

  18,000,000/ ریال
  سفارش دهید
  • 10 گیگابایت - ترافیک :900 گیگابایت - دامنه : 2 - تمامی امکانات نا محدود فضا