میزبانی لینوکس طلایی
 • Product 1

  Linux-GOLD 500MB

  • فضا 500 مگابایت - ترافیک : 60 گیگابایت - دامنه : 2 - تمامی امکانات نا محدود
  فقط
  4,890,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 2

  Linux-GOLD 1GB

  • فضا 1000 مگابایت - ترافیک : 140 گیگابایت - دامنه : 3 - تمامی امکانات نا محدود
  فقط
  5,990,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 3

  Linux-GOLD 2GB

  • فضا 2000 مگابایت - ترافیک : 200 گیگابایت - دامنه : 3 - تمامی امکانات نا محدود
  فقط
  7,000,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 4

  Linux-GOLD 5GB

  • فضا 5 گیگابایت - ترافیک :500 گیگابایت - دامنه : 2 - تمامی امکانات نا محدود
  فقط
  10,800,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 5

  Linux-GOLD 10GB

  • فضا 10 گیگابایت - ترافیک :900 گیگابایت - دامنه : 2 - تمامی امکانات نا محدود
  فقط
  18,000,000ریال
  سفارش دهید