لایسنس ها
 • Product 1

  دایرکت ادمین

  • ویژه مشتریان تکتاز سرور
  فقط
  1,698,300ریال
  سفارش دهید
 • Product 2

  سیستم امنیتی CXS

  • نصب بر روی سرور لینوکسی
  فقط
  999,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 3

  لایت اسپید Essential

  • ۱ هسته


   رم نامحدود


   ویژه مشتریان تکتاز
  فقط
  18,648,000ریال
  49,950,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 4

  لایت اسپید Professional

  • 2 هسته


   رم نامحدود


   ویژه مشتریان تکتاز
  فقط
  19,980,000ریال
  49,950,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 5

  لایت اسپید Enterprise

  • 4 هسته


   رم نامحدود


   ویژه مشتریان تکتاز
  فقط
  33,966,000ریال
  49,950,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید